Съдържание

Съдържанието на този уебинар не е забранено за деца, но е по-подходящо за зрели хора.

Как да подобрим удовлетвореността от своя живот?
Можем ли да направим нещо заради нея?
Да, можем.
Винаги има още нещо, което може да се направи. Но, трябва да търсим такива неща и ... освен материално, подходящото действие може да е научаване на нови неща или промяна на начина по който мислим или на начина, по който се чувстваме.

Искате ли положителна промяна? Искате ли да научите нещо ново или да видите нещата по нов начин, който да ви насочи към подобрен начин на разбиране на света, подобрен начин на мислене и на действие, към повече удовлетвореност от живота?

Ако отговорът е "ДА", чудесно ...
... този уебинар има подходящо съдържание по тези въпроси. Ще видите информация в подкрепа на следните твърдения:

1. Човекът е най развития биологичен вид на Земята.
2. Ние имаме огромни способности, получени в резултат от еволюцията на човешкия вид в продължение на милиони години.
3. Ние можем да ги използваме, за да живеем добре.
4. Всеки от нас, може да ги използва.

Да, това в което вярваме е много важно за това как възприемаме света, как мислим, какво правим и в крайна сметка - как живеем!

Ако искате да засилите своята увереност по тези въпроси, участвайте активно в този публичен (безплатен) уебинар.

За автора

Доц. Румен Кръстев

На 50 г., семеен, инженер, доктор (дисертация по строителни материали), доцент в ИМех-БАН, с разнообразни интереси и амбиции, включително такива - за развитието и успехите на хората.

Основател и управител на Институт за хората и промените (Institute for The People and Changes).

Автор на учебен (курс), на тема “Личностно развитие и успех”. Курсът се предлага през интернет, liraus.com.

Очевидната цел на този курс е - хората които го изучат да подобрят своите успехи, т.е. начина по който предприемат действия за да се случва това - което искат или да избягват онова - което не искат.
Курсът не е забранен за деца и младежи, но е най-подходящ за зрели хора. (40-60 г.)

.