За автора

Доц. д-р инж. Румен Кръстев

На 50 г., семеен, инженер, доктор (дисертация по строителни материали), доцент в ИМех-БАН, с разнообразни интереси и амбиции.

Основател и управител на Институт за хората и промените (Institute for The People and Changes).

Автор на една поредица от учебни материали (курс), на тема “Личностно развитие и успех”. Курсът се предлага през интернет, liraus.com.

Очевидната цел на този курс е - хората които го изучат да подобрят своите успехи, т.е. начина по който предприемат действия за да се случва това - което искат или да избягват онова - което не искат.

.